Unitai reikšmė

Unitai - Dgs. (lot. unitus - suvienytas): 1. senovės Rytų krikščionių bažnyčių atskalūnai, pagal uniją (sutartį) su Romos katalikų bažnyčia pripažįstantys aukščiausia bažnyčios valdžia popiežių ir priėmę katalikybės dogmatiką, bet pasilikę savąją senąją liturgiją; tokių bažnyčių yra šešios: armėnai katalikai, atskilę nuo armėnų Grigaliaus bažnyčios: chaldėjai katalikai, atskilę nuo chaldėjų bažnyčios; graikai katalikai; koptai katalikai, atskilę nuo koptų bažnyčios; maronitai, iki unijos buvę savarankiška bažnyčia; sirai katalikai, atskilę nuo sirų-jakobitų bažnyčios; 2. Lenkijos ir Lietuvos valstybės stačiatikiai, 1596 sudarę su Romos katalikų bažnyčia Bresto bažnytinę uniją.
Kirčiavimas:1. Unìtai (dktv. vyr.gim. dgsk. V.) 2. Unìtai (dktv. vyr.gim. dgsk. Š.)
Paieška
Ar žinai ką reiškia Nadyras?
Sekite mus