lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas

Unitoriai reikšmė

Unitoriai - Dgs. (lot. unitarii < unitas - vienybė): 1. krikščionys, nepripažįstantys Švenčiausiosios Trejybės dogmos, antitrinitoriai; 2. protestantai antitrinitoriai; daugiausia jų yra JAV, Didžiojoje Britanijoje; išpažįsta vienašmenį Dievą; Anglijoje u. 1774 susikūrė kaip atskira šaka, juos persekiojo ir katalikai, ir protestantai ortodoksai; XVI a. antrojoje pusėje - XVII a. reiškėsi Žečpospolitoje, vėliau persikėlė į Angliją, XVIII a. pabaigoje paplito JAV.
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas