lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas

Vandalizmas reikšmė

Vandalizmas - (terminą sukūrė Prancūzijos Revoliucijos oratoriai, norėdami juo prislopinti meno vertybių naikinimo maniją; pirmą kartą pavartojo 1794 01 11 kunigas Anri Greguaras (Henri Grégoire; 1750-1831), pateikęs raportą, kad, norint sutramdyti meno vertybių niokotojus, ant valstybės paminklų užrašus reikia rašyti prancūziškai, o ne lotyniškai; tuo klausimu 1794 jis kalbėjo dar tris kartus: Sukūriau žodį, kad užmuščiau patį reiškinį, - sakė jis; nors žodis sugalvotas Prancūzijos Revoliucijos metu, pats reiškinys senas kaip istorija, pvz., įsilaužimas į Egipto piramides, Graikijos ir Artimųjų Rytų romėnų statulų bei kitų meno vertybių plėšimas, Napoleono I (Napoléon I; 1769-1821) Maskvos apiplėšimas 1812; bet daugiausia kultūros vertybių sunaikinta iš ideologinių paskatų: XV a. Romos popiežiai naikino pagoniškas šventyklas ir paminklus; musulmonai padeginėdavo graikų bibliotekas; ikonoklazmo šalininkai siaubė Bizantijos šventyklas, protestantai - katalikų bažnyčias ir galų gale hitlerininkai bei sovietai naikino visas užgrobtas kultūrines vertybes) - sąmoningas naikinimas turto ir kultūros vertybių, paminklų, meno kūrinių.

Vandalizmas angliškai
Kirčiavimas:
1. Vandalìzmas (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas