lietuviuzodynas.lt

Idealizmas

Idealizmas reikšmė

filosofijos kryptis, kuri, priešingai materializmui, idėją, sąmonę, dvasią laiko pirminiu dalyku, o gamtą, būtį, materiją – antriniunesavanaudiškas pasiaukojimas kuriai nors idėjai; tikrovės idealizavimas
Kalbos dalis: vyriškosios giminės daiktavardis
Kirčiavimas: ideali̇̀zmas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas