lietuviuzodynas.lt

Kabalduoti

Kabalduoti reikšmė

sunkiai eiti, krypuoti, vos vilktisšlubuoti, raištikabėti nukarus; kabant judėti, spardytis, makaruoti, maskatuotišuoliais, kabalda bėgti, liuoksėti, šuoliuotiklibėti, judėti, krutėtiatšlubuotiatjoti kabaldaatbėgti kabalda, atšuoliuotisunkiai įeitisunkiai, kerėpliškai išeiti, išsivilktiišjoti kabaldasunkiai nueiti, nusivilkti; nušlubuotinujoti kabaldanusilpti einantkabalduojant paeitipareiti raišam, paršlubuotiparjoti
Kalbos dalis: negalininkinis veiksmažodis
Kirčiavimas: kabaldúoti

Kabalduoti sinonimai

atkabalduotiįkabalduotiiškabalduotinukabalduotipakabalduotiparkabalduoti
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas