lietuviuzodynas.lt

Mačyti

Mačyti reikšmė

padėti, pagelbėtistengtispadėti kam ką padarytiduoti gerų rezultatų, teigiamai paveikti, padėti, pagelbėtišiek tiek padėtisukrusti, padėti viens kitam
Kalbos dalis: negalininkinis veiksmažodis
Kirčiavimas: mãčyti

Mačyti sinonimai

pamačytiprimačytisusimačyti

Mačyti frazeologizmai

kad ką mãčija kaip reikiant, puikus: A seniai čia da buvo piemeniukas, o dabar vyras kad ką mãčy[ja]!×pamãčyti (brus. пaмoч) padėti kam ką padaryti: Jis pamãčijo man pakelti vežimą išvirtusį. Šen, pamãčysi nupjauti medį!. Pamãčyk man maišą an pečių užsidėt.Kiek tiek, bet pasmãčyt reikiaduoti gerų rezultatų, teigiamai paveikti, padėti, pagelbėti: Geri vaistai – kaipmat pamãčijo. Pamačijąs daiktas. Ką pamačys, mergužėlė, kad tu dabar verksi.×primãčyti šiek tiek padėti: Vasarą primãčija dirbti. Primãčyk mun trupinį – bene įkelsam tą akminį×susimãčyti sukrusti, padėti viens kitam: Reikia mum susmãčyti, o kitaip darbo ir ligi vakaro neužbaigsim. Nu, bernai, susmãčymėte!.
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas