Mačyti

Mačyti reikšmė:1. padėti, pagelbėti2. stengtis3. padėti kam ką padaryti4. duoti gerų rezultatų, teigiamai paveikti, padėti, pagelbėti5. šiek tiek padėti6. sukrusti, padėti viens kitam
Kalbos dalis: negalininkinis veiksmažodis
Kirčiavimas: mãčyti
Mačyti sinonimai:1. pamačyti2. primačyti3. susimačyti
Mačyti frazeologizmai:1. kad ką mãčija kaip reikiant, puikus: A seniai čia da buvo piemeniukas, o dabar vyras kad ką mãčy[ja]!2. ×pamãčyti (brus. пaмoч) padėti kam ką padaryti: Jis pamãčijo man pakelti vežimą išvirtusį. Šen, pamãčysi nupjauti medį!. Pamãčyk man maišą an pečių užsidėt.3. Kiek tiek, bet pasmãčyt reikia4. duoti gerų rezultatų, teigiamai paveikti, padėti, pagelbėti: Geri vaistai – kaipmat pamãčijo. Pamačijąs daiktas. Ką pamačys, mergužėlė, kad tu dabar verksi.5. ×primãčyti šiek tiek padėti: Vasarą primãčija dirbti. Primãčyk mun trupinį – bene įkelsam tą akminį6. ×susimãčyti sukrusti, padėti viens kitam: Reikia mum susmãčyti, o kitaip darbo ir ligi vakaro neužbaigsim. Nu, bernai, susmãčymėte!.
Paieška
Ar žinai ką reiškia Edema ?
Sekite mus