lietuviuzodynas.lt

Sąauginis

Sąauginis reikšmė

kuriam būdingos sąaugos
Kalbos dalis: būdvardis
Kirčiavimas: są́auginis
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas