Tabalai

Tabalai reikšmė:1. Žiūrėti žodį "tabalas"2. mušamasis lietuvių liaudies muzikos instrumentas iš pakabintų lentelių3. nusakomas tabalavimas, maskatavimas4. nusakomas bėgiojimas, lakstymas, bėgimas5. nusakomas virtimas6. nusakomas ritimasis7. nusakomas nešimas
Kalbos dalis: vyriškosios giminės daiktavardis
Kirčiavimas: tabalai̇̃
Tabalai frazeologizmai:1. tãbalus mùšti šokti tokį šokį ar žaisti tokį žaidimą: Prieteliai gulusys aslo[je] naujosios trobos turėjo tabalus mušti. Zuikis voverės tabalus muša.2. jetỹ tabalái nusistebėjimui reikšti: A jetỹ tabalái! kad puikus tabokas!
Paieška
Ar žinai ką reiškia odė?
Sekite mus