lietuviuzodynas.lt

Ubagas

Ubagas reikšmė

elgetaluošys, invalidasbeturtis, varguolis, vargšasbažnyčios tarnasubagžolė, lekišiuslikusi neišarta ar neišakėta vieta arime, vogissnarglysprimazgytuvėstaklių velenasvalgis iš įmaišytos į vandenį kopūstų rūgšties, svogūnųtoks kortų lošimaskūlimo spragilais ritmo nusakymasneturtingas, skurdus, vargingas, prastasmenkas
Kalbos dalis: vyriškosios giminės daiktavardis
Kirčiavimas: ùbagas

Ubagas sinonimai

ubagėubagyn

Ubagas frazeologizmai

į ùbagą suvarýti sugadinti: Pelės mano venterį suvãrė ubagañpo ùbago išei̇̃ti sugesti: Karštas pečius, auk žemyn batus, paskiau išei̇̃s po ùbagoùbago bámba toks keiksmažodis: Eik tu, ùbago bámba, kur lendi prie vyrų!ùbago (ubagų̃ ) dali̇̀s; išmalda.ùbago dúoklė gailint duodamas daiktas: Nedrįsau priminti, kad jeigu jie šitaip skaičiuoja, tai – ubago duoklėùbago dúona kepenys: Palauk, pabaigsma darinėt kiaulį, pačirškinsma, ubago duona pavaišinsmaùbago ką́snis snaigių gniutulas: O jau gražu lauke, sninga ùbago ką́sniais. Kaip dribo ubago kąsniais, taip ir drimbaùbagas kešẽniuje apie neturintį pinigų: I par ją ùbagas kešẽniujùbagas ki̇̀ša (iški̇̀šo; ) lãzdą (lazdàs ) snarglys lenda (išlindo): Žiūrėk, tau ùbagas lãzdą ki̇̀ša!. Ùbagas lazdą iš nosės iškišoubãgės klùmpis medi̇̀nis neturtingas išsišokėlis: Eik tu, ubãgės klùmpi medi̇̀ni, ko tu čia vaizdinys?ùbago kójos apie išlindusį snarglį: Vaikui nušnypšk nosį – ùbago kójos matosùbago lazdà beturtis: Per daug įsivaizduoja ta ubago lazda. Ką jis duos, ubago lazda būdamasubagai̇̃ leñda (lándžioja) į kertès (kerčiàs, pro kertès) temsta: Jau tamsė[ja], ùbagai leñda į kerčiàs, reikia eiti večerės kaisti. Ùbagai pro kertès lándžio[ja]ùbago nãginė plevėsa.ùbago nãsras kas vis prašo: Škac, ùbago nãsre!ùbago nósis ledokšnis: Nuo mūsų viešbutėlio stogo kabėjo žemyn ilgos, smailos ubagų nosys. Ubagų̃ nósys jau kybo po stogaisùbago rankóvė apie neturtingą, bet išdidų žmogų: Matai, ùbago rankóvė, sau tarnų ieškoubagai̇̃ reñkasi į kampùs temsta: Rudenį, kaip tik po pietų, tai ubagai̇̃ į kampùs ir reñkasubagai̇̃ stóvi kertėsè temsta: Nespėjau nė apsiliuobt – ubagai̇̃ kertėsè stóviùbagas su tarbõm mãtos apie prastą, skystą viralą: Šeimyna tokį viralą pajuokia, sako: matos ubagas su tarbom.ùbago ši̇̀ktas apie prastą, neturtingą, niekam tikusį žmogų: Ubago ši̇̀ktas toks, o baisus onarasùbago šmõtas toks keiksmažodis: Visi žino, kad apsivogė Dainelis, tas ubago šmotasubagų̃ tarbà neturtingas žmogus: Sustęsia toki ubagų̃ tar̃bos, tai kol prisvagia, kad prasgyvent!ùbago ùtėlės ubagžolė, lekišius (Bidens tripartitus): Tos ùbago ùtėlės visur kimbaùbagą vadžióti keliauti: Aš, kaip ùbagą vadžiójau plačiai, tai žinau [, kaip už Dubysos gyvena]ùbagą išvãrė [iš namų̃] sakoma iškepus duoną.ùbagą išvarýti iš pirtiẽs baigti minti (linus): Dėkuo Dievuo, jau šiaip teip išvãrėm ùbagą iš pirtiẽsubagai̇̃ žẽnijas: Kap su saule lija, tai sako – ubagai̇̃ žẽnijas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas