lietuviuzodynas.lt

Vabalas

Vabalas reikšmė

vabzdys kietais antsparniaisbet koks vabzdysbet koks gyvas padarasapie žmogųapie nepatikimą daiktą
Kalbos dalis: vyriškosios giminės daiktavardis
Kirčiavimas: vãbalas

Vabalas frazeologizmai

dúonos vãbalas žmogus: Paliko jis mus, penkis duonos vabalus. Numirė – vienu duonos vabalu mažiau.nė̃ [jókio, kókio] gývo vãbalo ničnieko, nė vieno (gyvo): Išieškojau visą gryčią – nieko nėr, nė̃ gývo vãbalo. Žiburelis spykso, troba tušti – nė̃ gývo vãbalo nė[ra]. Aplinkuo nebuvo matyti nė kókio gývo vãbalo. Nei vieno žmogaus, nei jokio gyvo vabalo ji nemylėjo ir niekam niekuomet nieko gero nepadarė. Oi Dieve! nė gyvo vabalo, kad su manim pašnekėti norėtųvabalų̃ priléisti primeluoti: Ei tu, man visokių vabalų̃ priléidai!vabaliùką numari̇̀nti (nurami̇̀nti) numalšinti troškulį, alkį: Duok ir ma[n] nors vabaliùką numarýt. Duok arielkos lašeliuką nurami̇̀nti vabaliùkui.vélnio vãbalas nenaudėlis, netikėlis: Vélnio vabalè, nieko nesakyk!. Vélnio vãbalas, tujau muni keravo[ja] tas katinas. Vélnio vãbalas – avis lakstožẽmės vãbalas prastuolis: Ans yr žemės vabalas – dirba i dirba be parstojimo. Žẽmės vabalai̇̃ buvom: gyvenom, vargom, krutėjom. Buvo tik žẽmės vãbalas. Su vedega ir su kastuvu ateina žemės vabaliūkštis žmogėnas į ištisą kalną. Už milijonus neatkentėsiu aš, paprasčiausias žemės vabalas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas