Būti frazeologizmai

1. Bus buvęs - ilgai nelaukus, tuojau: Būsiu buvusi, tuojau kokį žodį prieš.

2. Kur bus buvęs - staiga, netikėtai: Kur bus buvęs - tuoj šmakšt pas Gaigalą.

3. Buvęs nebuvęs; yra nėra - nereikalingas, nersvarbus: Nebijok, mergaite, Vilius man jau buvęs nebuvęs. Aš silkės kai pavalgau, tai man šitokie pietūs yr nėr.

4. Kur [bus] buvęs [kur] nebuvęs - staiga, netikėtai (pasirodyti): kur buvęs nebuvęs, nuo kurio laiko pradėjo ponas aplink Katiną sukinėtis.

5. Nėra klausta - būtinai: Čia nėr klausta: nori nenori, turi padaryti.

6. Nėra kur dėti - apie necenzūrišką, biaurią kalbą: Na, jis kad ką pasakys, tai nėr kur dėt.

7. Nėra kur dingti - sakoma sarmatijantis: Nėr kur dingti iš sarmatos.

8. Būta ir nebūta - smarkiai (kliuvo, barė): Lyg nusiminusi, lyg ir nudžiugusi, kad dabar būta ir nebūta teks Andriui, Kotryna kaip šešėlis dingo duryse.

9. Buvę ir nelikę - sakoma, kam užsispyrus padaryti ką negalima: Buvę ir neblikę! - bene tu ką padarysi jam!

10. Jau nebėr - sakoma, labai kuo stebintis: Jau nebėr, žilė, o vis dar turtą gruobia, lyg anan svietan nusineštų.

11. Būti kada - turėti laiko: Aš baisiai norėčiau tave aplankyti, bet, žinotum, taip nėra kada, taip nėra kada!

12. Kur bus kur ne - apie dažną kur buvimą: Vaikai, kur bus kur ne, o vis prie jo lauke.

13. Nei būta nei kliūta - nieko nepaprasta neatsitiko: Čia dar nei būta nei kliūta, o ji jau skiedžia (plepa).

14. Nei būtai nei kliūtai - sakoma, ką keistai, netikusiai darant: Vandens nori neštis: nei būtai nei kliūtai.

15. Kaip nebuvę - 1. bematant, greit (dingo): Duonos kaip nebuvę. 2. pusėtini, nepaprasti: Ant šiaudų šiemet rugiai kaip nebuvę, ė grūdų mažoka.

16. Kaip nebūta - bematant, greit (dingo): Suūžė tik, susisuko viesulas - čigono ir kumelio kaip nebūta, o jų vietoj pinigų krūva.

17. Kaip čia buvęs - gerai tinkantis: Stalas prie lango kaip čia buvęs.



Būti angliškai, latviškai, lenkiškai
Paieška
Ar žinai ką reiškia malimo?
Sekite mus