Kur frazeologizmai

1. Kur čia - kuklumui, nieko negalėjimui reikšti: Kaip dienas duos, taip bus gerai. O jau biedno žmogaus vaikas - kur čia...

2. Kur čia (ir) ne - sakoma nusistebint: Ir tas užsidegė tokios kepurės. Kur čia ne!

3. Kur jau - sakoma emocingam neigimui sustiprinti: Ar buvai valsčiuje? - Kur aš jau ten būsiu (ne man ten eiti).

4. Kur ne - 1. pretenzingai paneigiant: Kur ne, manai aš paskum tavęs lakstysiu. 2. griežtai teigiant, tvirtinant: Ar gelia? - Kur ne!Kur angliškai, latviškai, lenkiškai
Ar žinai ką reiškia nano?
Sekite mus