lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Metai frazeologizmai

1. Metai dienos - amžinai, nuolatos, ištisai: Metai dienos eik karvės milžti!

2. Metų metais (metus) - labai ilgai, daug laiko: Dairėsi į langą su metų metais neplautomis stiklų šukėmis.

3. Kitais metais tuo laiku - niekada: Kada ataduosi skolą? - Ogi kitais metais tuo laiku.

4. Metais pavirsti - įgristi, nusibosti: Naktis kai ateina, metais pavirsta [ligoniui].

5. Į metus ateiti - užaugti, subręsti: Kai ateis į metus, tai gal ateis ir į protą.

6. Į metus įvirsti - pasenti: Įvirto į metus, senas velnias.

7. Metai iš metų - nuolat, visą laiką: Metai iš metų taip ir taip.

8. Iš metų išeiti - pasenti: Kai žmogus išeina iš metų, ką tada benumano!

9. Metai per metus - visą laiką, nuolat: Taip gyvendavo metai per metus du seneliu, visada būdavo linksmu.

10. Per metus pereiti - pasenti: Kad jau per metus perėjusi ši pana.

11. Metai po (už) metų - laikui bėgant, ilgainiui: Metai po metų ir ta pati sėkla išsiveda, reik mainyti.Metai angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai