lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Nagas frazeologizmai

1. Per nago juodymą - labai mažai: Per nago juodymą betrūko, ir būtų užsimušęs.

2. Nė per nago juodymą - nė kiek, visai (ne): Aš tuo melagiu netikiu nė per nago juodymą.

3. Nė nago juodumu - nė kiek, visai (ne): Šiaipjau nė nago juodumu Elzė nepakeitė savo gyvenimo tvarkos.

4. Per nago juodumą (juodymą) - 1. kad kiek: Per nago juodumą būtų garnį pagavęs. 2. vos: Per nago juodymą vos išgelbėjau.

5. Nago prikišimas - daug darbo: Reik nago prikišimo, jei nori braškių turėti.

6. Nė nagų nerėžtum - apie visai vienodus: Abu su tėvu vienoki, nė nagu nerėžtai.

7. Nagu nukertamas - labai silpnas: Tas senukas tikrai senas, silpnas ir menkas, nagu nukertamas.

8. Nagą paplėšti - pasistengti: Ne nagą paplėšusi gavau kitą.

9. [savo] nagą pridėti - įsikišti: Yra tokių žodžių, dėl kurių paplitimo, rodos, nebuvo reikalo Jablonskiui pridėti savo nagą.

10. Nagą prikišti - truputį padirbėti: Neprikišus nago, nieko nėra.

11. Nagą prikišus turėti - nuolat prižiūrėti: Nagą prikišęs turi turėti prie paršelio, kitaip susitrauks į ežį.

12. (kieno) nage suveržtas - priklauso (nuo ko): Kas per vyras, kad jis pačios nage suveržtas.

13. Ant nago mauti - tvarkyti, valdyti: Ant nago mauna savo vyrą smarki pati.

14. Į nagą įkristi - patekti į griežtą priežiūrą: Nori, kad veikiau į jų nagą įkristumėte.

15. Į nagą [pa]imti - 1. barti, drausminti, prigriebti: Ėmėm ėmėm nagan tą mergą - ir privarėm lig bimbimo. 2. pasirūpinti: Kad mes į savo nagą paėmėm - turėsim išgydyti.

16. Į nagą pakliūti - gauti mušti: Pakliūsi man į nagą!

17. Į nagą suimti - prigriebti: Suėmė nagan nėr kada dykinėt.

18. Ligi nago - kiaurai, visai (peršlapti): Sušlapau ligi nago.

19. Po nagu nebuvo (neliko) sausa - apie labai sušlapusį, sulytą: Gavo lytaus, kad nė po nagu sausa nebuvo.

20. Prie nago - šykštus: Jis geras žmogus, bet prie nago.

21. Prie nago prikibo - naudos turėjo: Kai reikia tikram ponui duoti, lieps antrą sykį rinkti iš valsčiaus, žinoma, ne be to, kad ir kamisoriams kas neprikibtų prie nago.

22. Kaip nagas - apie liesą: Pasigavusi, padrūktėjusi, o buvo sudžiūvusi kaip nagas.

23. Kaip ant nago padėti (paimti) - godžiai suvalgyti: Kaip ant nago bliūdą padeda.Nagas angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai