lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Niekas frazeologizmai

1. Nieko doro - nedaug: Pinigų nieko ten doro nebėr, ale žinau, kad buvo.

2. Nieku gyvu - niekaip, jokiomis aplinkybėmis: Manęs nieku gyvu neprikalbės ten gyventi.

3. Niekuo (nieko, nieku) [ne]dėtas (dėjęsis) - su kokiu nors reikalu nesusijęs; nekaltas: Daug suiminėdavo ir visai niekuo dėtų žmonių.

4. Nieko nėjus - tuoj, čia pat: Nieko nėjus yra upė.

5. Nieko nelaukus - tuojau: Nieko nelaukęs eik.

6. Nieko nemitus - neturint išeities: Nieko nemitęs, turėjo grąžinti pinigus.

7. Nieko nėra - 1. labai lengvas: Lauko darbų nieko nėra. 2. labai trumpas: Dabar nieko nėr dienos.

8. Nieko neveikti - neturėti išeities: Nieko neveiksi, motušėle, reik leisti Jonukui vesti.

9. Be niekur nieko - 1. be priežasties: Be niekur nieko žmonės nekalbės, vis ką nors padarė. 2. apie nieko neturintį: Bado metas paliko juos be niekur nieko.

10. Nė nieko - neigimui sustiprinti: Nei jis eis, nei nieko.

11. Kaip niekas - be abejonės, tikrai: Šeši maišai bulbų bus kaip niekas.

12. Kaip nieko - bežiūrint: Ogi remontas, remontas! Vis dėlto neuždarysime jo į tą tvartą. Žiūrėk, šimtą rublių ištrauks, kaip nieko!

13. Kaip niekur nieko - 1. visai paprastai, lengvai: Išmečiau pusbonkę kaip niekur nieko, nė just nejuntu. 2. lyg nieko nebuvę, neikreipiant dėmesio: Žaibai žaibuoja, griaustinis griauna, o jis drožia kaip niekur nieko.

14. Nieko vietoje - be prasmės, be naudos: Pinigus leidau knygoms pirkti, o tos nieko vietoje pragaišta.

15. Dykas niekas - visai nereikšmingas dalykas: Pasogėlė dykas niekas, o mergelė visas viekas.

16. Gyvą nieką - labai mažai: Už penkias markes tik nieką gyvą įlašino vaistų.

17. Man niekas tau niekas - nei iš šio nei iš to: Guten Abend, Anuchen (o jau rytas buvo),- pasveikino jaunikis ir tuojau - man nieks tau nieks - meiliai apkabino ir pabučiavo.

18. Menkas niekas - menkniekis: Supyko dėl menko nieko.

19. Nieku dėti - nekreipti dėmesio: Jis nieku dėjo, kad ana durna, by tik graži.

20. Nieku versti - niekinti: Jie mane nieku verčia.

21. Į nieką pavirsti - nereikalingas, neturi reikšmės: Nėr langų - ir akys per nieką.

22. Per gryną nieką - visai be priežasties: Per gryną nieką būtų visas sodžius nuėjęs (sudegęs).

23. Per nieką leisti - neklausyti: Per nieką motinos žodžius leidau.

24. Per nieką nudėti - nuvertinti: Ar jau mano dovanėlę per nieką nudėjai?

25. Už nieką laikyti (turėti) - nevertinti: Visus jo žodžius laikėme už nieką.

26. Už nieką versti - niekinti: Boba mane vis verčia už nieką.

27. Kaip niekas (nieką) - labai lengvai: Išlaikyčiau tris vištas kaip niekas.Niekas angliškai, latviškai, lenkiškai