Pasaulis frazeologizmai

1. Nors į pasaulio galą (kraštą) - bet kur (eiti): Be to, dar ir žodžiais įsakiusi pasakyti Lionginui, kad ji sutinkanti su juo eiti - nors ir į pasaulio galą!

2. Pasaulio pabaiga - baisi netvarka: O kai atėjo pirmoji bandos ginimo diena, tai jau prasidėjo tikra pasaulio pabaiga!

3. Anas pasaulis - tariamas pomirtinis gyvenimas, dangus: Šiame pasaulyje juk nebepasimatysime, o ar teks aname, nežinau.

4. Nors pasaulis apsiverstų [po kojų] - kad ir kas beatsitiktų: Žodį aš ištesėsiu, nors pasaulis visas po kojų apsiverstų.

5. Iš šio pasaulio išvaryti - numarinti, nužudyti: Degtinė daug žmonių išvaro iš šio pasaulio.

6. Iš šio pasaulio keliauti - mirti: Katrės brolelis gal puskelėje tebebuvo nuo daktaro, kai ji keliavo iš šio pasaulio...

7. Iš pasaulio paleisti - užmušti.

8. Nuo šio pasaulio nušluoti - išnaikinti: Jei mūsų tautos ir geriausieji žmonės pasirodytų tik savanaudžiai, siauraširdžiai, tai mes visi nebūtum verti kitokio likimo, kaip būti nuo šio pasaulio nušluoti.

9. Kaip pasaulis pasauliu - niekada: Juk kaip pasaulis pasauliu, niekas nėra matęs pas mus, Lietuvoje, kad vyrai siūtų arba megztų!..

10. Kaip pasaulis stovi - niekada: Kaip pasaulis stovi negirdėta, kad žmogus pats nusikąstų pirštą.Pasaulis angliškai, latviškai
Ar žinai ką reiškia Šansonjė?
Sekite mus