lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Šalis frazeologizmai

1. Šalimis eiti - nesirūpinti namų reikalais: Anie visi eina šalimis.

2. Ant šalies - nuošalėje: Aš šeimininkausiu, o marti tegul sau būna ant šalies, parsineš sau duonos.

3. Į šalį [iš]leisti - duoti už vyro, tekinti: Jau antrą dukterį į šalį leidžiam.

4. Į šalį mesk - nė nelygink (daug prastesnis): Išėjus kalbai apie scenos gabumus, Myliutė, pašokusi į aslą, ėmė eiles deklamuoti su tokiais gestais, su jausmu - mesk į šalį tikrą artistą.

5. Į šalį nesidairyti - nesirūpinti kuo kitu: Tokiuose metuose ganyk, nesidairydamas į šalis.

6. Į šalį padėk - nė nelygink (daug prastesnis): Prieš naminį visus padėk į šalį.

7. Nė nuo šalies neik - sakoma neasigėrint: Vežimėlis - nors nė nuo šalies neik: naujas, lengvutėlis, spindi - nors lėles vežiok.

8. Per šalį - negirdomis: Jei jam kas ir piktai pasako, jis per šalį nuleidžia.

9. Per šalį eiti - 1. be naudos dingti, žūti: Pati tingėjo, jis gėrė, viskas ėjo per šalį. 2. būti nereikalingam: Su jais, žinoma, ir lenkiškoji kalba mūsų ėjo per šalį.

10. Per šalį išleisti - neteisėtai parduoti: Meistrai daug plytų ir cemento išleido per šalį.

11. Per šalį veizėti - nesirūpinti: Per šalį veizėdamas valdė, apleido ūkį.

12. Pro šalį - praėję: Jau viskas yra pro šalį.

13. Pro šalį bėgant - prabėgomis: Ten viskas taip paviršutiniškai, taip...- anot klaipėdiškių - pro šalį bėgant pasakyta.

14. Pro šalį praleisti - 1. nekreipiant dėmesio: Jis tuos žodžius pro šalį praleido. 2. neteisėtai parduoti: Praleidžia durpių pro šalį.

15. Pro šalį švilpti - nesukelti reagavimo: Mano aiškinimas, kad niekas neturi teisės rinkliavos leisti kitam kam, kaip tik tam dalykui kuriam renkama,- mačiau, jog švilpė dešimtininkui pro šalį.

16. Ne pro šalį - reikalingas: O tuo tarpu ir palūkos ne pro šalį.

17. Kaip pagal šalį dėti - nenoromis valgyti: Valgyti valgiau, ale kaip pagal šalį dėčiau.Šalis angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai