lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Siūlas frazeologizmai

1. Siūlo galas - pėdsakas: Matyt, jį kažkas užduodė, sekė, tyrinėjo, tardytojas prirašė labai daug popieriaus, bet siūlų galų jiems nepasisekė sučiupti.

2. [nė] siūlo galas (galo) - nieko, niekas: Daugelis dar atsiminė praeitą karą - siūlo gali niekam nepaliko, elgetomis paleido.

3. Iki siūlo galo - kiaurai: Jonienę permerkė [lietus] iki siūlo galo.

4. Nė sauso siūlo nepalieka - labai iškeikia: Pavyzdžiui stato karteniškes mergaites. Na, kad jas išbiauroja! Kaip yra sakoma - nė sauso siūlo ant jų nepalieka.

5. Ant siūlo kabo (kybo) - vos laikosi: Bemaž visi krašto dvarai kabo tik tik ant siūlo ir dėka landšaftsbanko dar kabo.

6. Iki siūlo - viską: Manasis iki siūlo nuperka, ką tik pasakau.

7. Ligi paskutinio siūlo - 1. visiškai: Jis įsitikino, jog čia esama bedarbio, ligi paskutinio siūlo nusigyvenusio, pasiekusio liepto galą. 2. kiaurai: Pakliuvo į tokį didelį lietų, kad permirko iki paskutinio siūlelio.

8. Kaip ant siūlo pakabintas - apie silpną sveikatą: Ir mano širdis bėra kaip ant siūlo pakabinta.

9. Kaip ant siūlo veria - apie godų valgymą: Ot valgo, kaip ant siūlo veria.

10. Kaip nuo siūlo trauktas - visai naujas: Matyti jakas kaip nuo siūlo trauktas, aukštai pastatytais kutarais.Siūlas angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai