lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Tėvas frazeologizmai

1. Ne tėvo arklys ne sūnus važiuoja - 1. svetimas daiktas nesaugojamas. 2. kito darbu nebūsi patenkintas.

2. Tėvo berno brolio brizgilo pamauto posūnis - menkas giminė: Kur tik pasisuki - giminės. O kai arčiau pasižiūri, tai išeina - anot mano motinos - tėvo berno brolio brizgilo pamauto posūnio giminystė.

3. Po tėvo bimbalu baronką maumoja - atsakoma, nenorint pasakyti, kur kas yra.

4. Tėvo ranka - bausmė (vaikui): Nėr tėvo rankos tau!

5. Už tėvo skolą - be reikalo: Už ką aš mokėsiu - už tėvo skolą dirbk ir už tėvo skolą mokėk.

6. Dvasiškasis tėvas - kunigas: Tėveli dvasiškasis! Kam tu mus palikai?!

7. Šventasis tėvas - 1. popiežius. 2. vienuolis: Šventuosius tėvus išvydę, ne vien moterys, bet ir daugumas vyrų išsigandę suklaupdavo.

8. Tėvas nuskendo akselyje (pabėgo auštant, sudegė smilgose) - apie pavainikį: Mokykloje niekas nebedrįs sakyti, kad jos tėvas aksely nuskendęs.

9. Nors tėvui važiuok į talką - nėra jokio darbo: Dabar toks tykus laikas, nors tėvui į talką važiuok.

10. Kaip iš tėvo kišenės - neskaičiuojant, netaupant: Ėmei kaip iš tėvo kišenės.

11. Kaip per tėvo pagrabą (vestuves) - kaip retai kada, smarkiai: Atsigėriau kaip per tėvo pagrabą.

12. Kaip tėvo nuplaktas - apie graudžiai verkiantį: Verkiau į žolę įsikniaubęs kaip tėvo nuplaktas.Tėvas angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai