lietuviuzodynas.lt

Tėvas latviškai

Tėvas - ́vas  (3)  arī pārn. tēvs; tētis
šeimos tėvas - ģimenes tēvs
tėvo vardas - tēva vārds
tikras tėvas - īsts tēvs
Šventasis T. - Svētais Tēvs  (Romas katoļu baznīcas pāvests)
sukalbėti "Tėve mūsų" - /no/skaitīt tēvreizi
tėvavaldystė  (2) vēst. patriarhāts;
tėvavardis  (1) tēva vārds;
tėvažudys   -ė̃  (34a) tēva slepkava  kopdz.;
tėvažudystė  (2) tēva slepkavība; tēva /no/slepkavošana;
tėvija  (2)
1.
 sk.   tė́viškė
2.
tēvi  (kopums);
tėvynainis    (2) novadnieks   -ce; tautietis   -e;
tėvynė  (2) tēvzeme; tēvija; dzimtene
tėvynės meilė - dzimtenes  (tēvzemes) mīlestība
tėvyninis    (1) iekšzemes-; dzimtenes-; /mūsu/ pašu zemes-
tėvyninė pramonė - iekšzemes rūpniecība
tėvyniniai gaminiai - pašu zemes ražojumi
tėvinis    (2) tēva-
tėvinė giminė - tēva radi
tėvinis augalas bot.  - tēvaugs
tėvystė  (2) jur. paternitāte
pripažinti savo tėvystę - atzīt sevi par bērna tēvu, atzīt savu paternitāti
  ~iškai  adv.  tēvišķīgi; kā tēvs, kā tēvam;
tėviškas   -a  (1) tēva-; tēvu-; tēvišķīgs   -a
tėviškas pamokymas - tēvišķīga pamācība
tėviškė  (1) dzimtene; tēva mājas;
tėviškumas  (2) tēvišķīgums;
tėvonija  (2) vēst. dzimtmuiža; alods;
tėvukas  (2)
1.
tētiņš
2.
vectēvs, vectētiņš;
tėvulis  (2),
tėvutis  (2) sk.   tėvùkasTėvas frazeologizmai, angliškai, lenkiškai, sinonimai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas