lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Vanduo frazeologizmai

1. Vandens lašas neperbėgo - labai draugauja, sugyvena: Kur dingo tos laimingos dienelės, kuomet, rodos, vandens lašelis tarpe mudviejų neperbėgo.

2. Vandens šaukšte prigirdytų - labai nekenčia: Morkuvienė - velnias - apskundė! Jie visi vieną dūdą... Vandens šaukšte mus prigirdytų!

3. Daug vandens nutekėjo [į marias] - praėjo daug laiko: Nuo to laiko jau daug vandens į marias nutekėjo.

4. Devintas vanduo nuo kisieliaus - tolima giminė: Monika pašonėj neturėjo nei tėvų, nei brolių, gal tik vieną kitą giminę - devintą vandenį nuo kisieliaus.

5. Drumstas vanduo - sąlygos nusikaltimams vešėti: Aišku, tokio verslo žmonėms, kaip mūsų seniūnas, karo aplinkybės - tai tas drumstas vanduo, kuriame taip gera žuvis gaudyti.

6. Karštame vandenyje pagimdė - apie darbštų: Ar tave, žmogeli, motina karštam vandeny buvo pagimdžiusi, ar kas? - stebėjosi žmonės jo darbštumu.

7. Šalto vandens atsigerti - sukaupti kantrybės: Su juo kalbėti, tai reikia pirma šalto vandenio atsigerti.

8. Rodos verdančiu vandeniu perpylė - apie susigėstantį: Užkaitau, rodos verdančiu vandeniu kas perpylė.

9. Vandens atnešti negali - neprilygsta, menkesnis: Tu negali jam ir vandens atnešti.

10. Dumk mušk bėk vandens - apie daugiadarbį.

11. Vandenį drumsti - kelti nesantaiką: Ko ji čia nori, ko vandenį tarp mūsų drumsčia!

12. Misk visk ir vandenį gerk - apie neturintį rūpesčių: O ko tau reikia! Misk visk ir vandenį gerk! - suraumojo Laužadis.

13. Nors vandeniu liek - sunku perskirti: Kai susidėjo muštis, tai nors vandeniu liek.

14. Vandenį lieti ant (kieno) malūno - pritarti (kam): Tu lieji ant jų malūno vandenį, o mums, šiaip ar taip, pavyksta išlaikyt pusiausvyrą.

15. Vanduo neperbėgtų per tarpą - sugyvena, draugauja: Nė vanduo per judviejų tarpą neperbėgtų - taip eina juodu susiglaudusiu.

16. Vandenį parodyti - prastai skalbti: Prasta skalbėja - ji baltinius neišskalbia, tik vandenį , tik vandenį parodo.

17. Vandenyje plaukti - labai prakaituoti: Iš pirmo veiksmo išėjau, tiesiog plaukdamas vandenyje.

18. Vanduo ant (kieno) malūno - ką palaikantis dalykas: Tokia vienybė man reikalinga, tai yra vanduo ant mano malūno!

19. Į vandenį mesti - niekais išleisti: Manai, aš tam gausiu iš tėvo dalies, kad ją mesčiau tyčia į vandenį?

20. Iš vandens ištrauktas - labai riebus: Riebi, kad sakysi iš vandenio karvė ištraukta.

21. Viršum vandens laikytis - šiaip taip pragyventi: Paskui gavau mėnesinę pašalpą, kad galėčiau šiek tiek laikytis viršum vandens.

22. Kaip vanduo - greitai (išleidžiama): Pinigai jau eina kaip vanduo.

23. Kaip vandens - daug: Bus uogų kaip vandens.

24. Kaip vandenyje - gerai (miegoti): Vakar parėjęs iš miesto tai nors miegojau kaip vandenyje.

25. Kaip vandens lašai - apie labai panašius: Kiek jau praėjo metų, kurių dienos viena į kitą panašios kaip vandens lašai.

26. Kaip šaltu vandeniu perpilti - išgąsdinti, užgauti: Kaip šaltu vandeniu perpiltas, Pundulevičia, patylėjęs valandėlę, vėl prabilo.

27. Kaip vandeniu apšutintas - apie išraudusį: Elena, putinu paraudusi, neįkūrusi dar trikojo, spruko kaip vandeniu apšutinta iš trobos.

28. Kaip vandens prisiėmęs [į burną] - apie tylintį: Jeigu jie būtų sužinoję apie jus, būtų tylėję kaip vandens į burną prisiėmę.

29. Kaip į vandenį - 1. apie neminimą dalyką: Niekados negirdėsi iš manęs pikto žodžio, tavo praeitį kaip į vandenį. 2. apie ką dingusį: Niekur nerado. Žuravliovas dingo kaip į vandenį.

30. Kaip į vandenį įkristi - 1. kietai užmigti: Vakar kai užmigau, kaip į vandenį įkritau. 2. dingti: Sulig diena išėjimas pragaišo, kaip į vandenį įkrito.

31. Kaip į vandenį įmesti (sukišti) - niekais išleisti: Man kartais atrodo, kad aš tuos pinigus kaip į vandenį įmečiau.

32. Kaip iš karšto vandens - staiga (pašokti): Adomukas kaip iš karšto vandens šoko iš lopšio.

33. Kaip vanduo nuo žąsies - apie nereagavimą: Jo pašaipa nuo Adomo nuvarvėdavo, tartum nuo žąsies vanduo.

34. Kaip per vandenį - lengvai, greitai: Su Mare drauge iš giesmių knygų gieda, kaip per vandenį skaito.

35. Kaip vanduo po ledu - apie lėtą, menką judėjimą: Pas mus dar visa kas, kaip vanduo po ledu, tyliai ir bailiai sruveno.Vanduo angliškai, lenkiškai