lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Vieta frazeologizmai

1. Didelė [čia] vieta - nesvarbu: Didelė vieta, kad tu mokytas!

2. Gera vieta - išvietė: O aš tenorėjau, kad ji man galų gale parodytų lovą ir dar vieną gerą vietelę.

3. Dyką vietą - niekus, tuščiai (kalbėti): Ką čia dyką vietą zauniji, patylėtum geriau.

4. Kas (ką) vietos - visa kita: Pagedo svirnalio jutryna, kas vietos, nebeįeinam.

5. Linksma vieta - užpakalis, sėdynė: Vaikus gal mušti, bet ne per galvą, tik per linksmą vietą.

6. Nedidelė vieta - menkysta: Paršiukas nedidelė vieta - gali palaukti.

7. Šalta vieta - kalėjimas: Dabar pardavėjas jau sės į šaltą vietą.

8. Šilta vieta - gera tarnyba: Mūsų ėdėjai sulindo į šiltas vietas.

9. Šlapia vieta liko - buvo visai sunaikinta: Iš tų žandarų tik šlapia vieta liks.

10. Vietos nėra žodžiui - labai geras, gražus; gerai, be priekaištų: Panelė,- sakė,- labai graži, nėra žodžiui vietos.

11. Vietos neranda - 1. jaudinasi, nervinasi: O man nuobodu ir sunku - lyg katės širdį graužia. Vietos sau nerandu, dėdė! 2. neturi kur pasidėti: Kaip išvarytas šuo neranda vietos, taip ir grindų plovėja priėjo galą liepto.

12. Vietos neturėti - nerimti (iš skausmo, sielvarto): Per naktį ta koja atsitekėjo, ale nuo vakaro - vietos neturėjau.

13. Ant vietos - 1. iš karto: Davė žaibas - ant vietos. 2. didelis (tinginys): Vaikis ant vietos slinkis.

14. Ant vietos palikti - staigai kristi, mirti: Jis man dabar keta kąsti taip, jos aš ant vietos paliksiu.

15. Į vietą padėti - palaidoti: Senė būtų į vietą padėta, kad nebūtų gydę.

16. Nė iš vietos - visai (nemokėti, negalėti, nejudėti): Simonas skaičiuoti temokėjo iki rublio, daugiau - nė iš vietos.

17. Nuo vietos - ištisai, be pertraukos: Kai įsitaisė lyt, tai dvi savaites nuo vietos lijo.Vieta angliškai, sinonimai