lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Zuikis frazeologizmai

1. Zuikio ausis - pakalnutė.

2. Zuikių bažnyčią parodyti - sakoma, keliant vaiką už ausų.

3. Zuikio dvasia - greit: Alus be cukraus nugaruoja veikiai, zuikio dvasia nugaruoja.

4. Zuikio kopūstai - toks augalas.

5. Zuikio pyragas - lauktuvės: Tuoj pareisiu, zuikio pyrago laukite.

6. Zuikio vietoje - vieni niekai: Tas viskas zuikio vietoje, nė į galvą neimk tokių niekų.

7. Du zuikius nušauti - atlikti du reikalus vienu kartu: Tik vieno aš bijau, kad, norėdami nušauti iš karto du zuikius, nepataikysime nė į vieną.

8. Zuikiai kepa pyragus (kūrena pirtį) - sakoma, kylant rūkui: Zuikiai pyragus kepa - tur būt, bus gražus oras.

9. Zuikį sugauti - 1. pargriūti: Sugavau zuikį, taip greitai bebėgdamas. 2. baigti piauti: Piovėjai zuikį sugavo lig su saule.

10. Zuikiui ligi ausų - prastas, menkas (apie žolę): Na, kas ten per pievos - gyvates gali mušti, zuikiui lig ausų.

11. Kaip zuikis - 1. apie budrų: Miega kaip zuikis. 2. apie bailų: Sėdėdavo kaip zuikiai, suglaudę ausis.

12. Kaip zuikio dvasia - apie švelnų vėjelį: Vėjas kaip zuikio dvasia.Zuikis angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai