lietuviuzodynas.lt

darantis angliškai

dãrantis
dãranǁtis
būdvardis / adjective
1.
Pavyzdžiai
d. gė́dą
(darantis gedą) - mórtifying
• mórtifying
d. į̃spūdį
(darantis įspūdį) - impréssive
• impréssive
d. nenóromis
(darantis nenoromis) - relúctant
• relúctant
d. užúominą
(darantis užuominą) - suggéstive
• suggéstive
[-ˈdʒe-]
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas