lietuviuzodynas.lt

faktas angliškai

fãktas
fãktǁas
daiktavardis / noun
1.
fact;
Pavyzdžiai
visiems žìnomas f.
(visiems žinomas faktas) - notórious fact
• notórious fact
liū̃dnas f.
(liūdnas faktas) - deplórable fact
• deplórable fact
pateĩkti ~ų
(pateikti faktų) - méntion facts
• méntion facts
iškélti ~ą
(iškelti faktą) - point to a fact
• point to a fact
įródyti ~ais
(įrodyti faktais) - show* proofs, prove by facts
• show* proofs
• prove by facts
[-u:v...]
~ų išdė́stymas
(faktų išdestymas) - fáctual repórt
• fáctual repórt
taĩ f.
(tai faktas) - it’s a fact
• it’s a fact
~ai tokiẽ
(faktai tokie) - the facts are as fóllòws
• the facts are as fóllòws
grynì ~ai
(gryni faktai) - bare / náked / dry facts
• bare / náked / dry facts
[... -ɪd...]
suránkioti ~ai
(surankioti faktai) - gléanings
• gléanings
~ai kal̃ba ùž savè
(faktai kalba už save) - facts speak for themsélves
• facts speak for themsélves
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas