lietuviuzodynas.lt

faktinis angliškai

fãktinis
fãktinǁis
būdvardis / adjective
1.
áctual;
real
[rɪəl]
;
fáctual;
virtual;
de fáctò
[deɪ ˈfæktəu]
lot.
;
Pavyzdžiai
~ė reikalų̃ padėtìs
(faktinė reikalų padėtis) - the áctual state of affáirs; stàtus quó
• the áctual state of affáirs
• stàtus quó
[steɪtəs ˈkwəu]
lot.
f. vadõvas
(faktinis vadovas) - virtual mánager
• virtual mánager
~ė mẽdžiaga, ~iai dúomenys
(faktinė medžiaga, faktiniai duomenys) - the facts
• the facts
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas