lietuviuzodynas.lt

kampanija angliškai

kampãnija
kampãnijǁa
daiktavardis / noun
1.
(įv. reikš.) càmpáign
[-ˈpeɪn]
;
Pavyzdžiai
rinkìmų k.
(rinkimų kampanija) - eléction càmpáign; the hústings; the stump
• eléction càmpáign
• the hústings
• the stump
amer.
k. priẽš rū̃kymą
(kampanija prieš rūkymą) - càmpáign / crùsáde agáinst smóking
• càmpáign / crùsáde agáinst smóking
reklãmos k.
(reklamos kampanija) - publicity càmpáign
• publicity càmpáign
[pʌb-...]
šmeĩžto k.
(šmeižto kampanija) - smear càmpáign
• smear càmpáign
~os dalỹvis
(kampanijos dalyvis) - càmpáigner; crùsáider
• càmpáigner
• crùsáider
pradė́ti ~ą
(pradeti kampaniją) - start / ópen a càmpáign; launch a drive; take* the field
• a) start / ópen a càmpáign
• launch a drive
• b) take* the field
kar.
[...fi:ld]
výkdyti ~ą
(vykdyti kampaniją) - condúct, ar cárry on, a càmpáign / drive
• condúct
ar cárry on
• a càmpáign / drive
výkdyti rinkìmų ~ą
(vykdyti rinkimų kampaniją) - cánvass for votes
• cánvass for votes
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas