lietuviuzodynas.lt

kampas angliškai

kam̃pas
kam̃pǁas
daiktavardis / noun
1.
córner;
Pavyzdžiai
kampè
(kampe) - in the córner
• in the córner
ùž ~o
(už kampo) - round the córner
• round the córner
pasùkti ùž ~o
(pasukti už kampo) - turn the córner
• turn the córner
nurė́žti / nukir̃sti kampùs
(nurežti / nukirsti kampus) - cut* a córner; córner
• a) cut* a córner
• b) córner
aut.
užlankstýtais kampaĩs
(užlankstytais kampais) - dóg-éared
• dóg-éared
2.
ángle
[...b$ə... hed]
;
Pavyzdžiai
statùsis k.
(statusis kampas) - right ángle
• right ángle
smailùsis / aštrùs k.
(smailusis / aštrus kampas) - acúte ángle
• acúte ángle
bukàsis k.
(bukasis kampas) - obtúse ángle
• obtúse ángle
[-s...]
~o viršū́nė
(kampo viršūnė) - vértèx of an ángle
• vértèx of an ángle
pasùkti kampù
(pasukti kampu) - cant
• cant
kritìmo k.
(kritimo kampas) - ángle of incidence
• ángle of incidence
regė́jimo k.
(regejimo kampas) - visual ángle
• visual ángle
[-ʒuəl...]
fiz.
3.
(pastogė) home;
Pavyzdžiai
turė́ti sàvo ~ą
(tureti savo kampą) - have* a home of one’s own
• have* a home of one’s own
[...əun]
Frazeologizmai
◊ įvarýtas į̃ ~ą
(įvarytas į kampą) - in a tight córner / spot
• ≅ in a tight córner / spot
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas