lietuviuzodynas.lt

laikrodis angliškai

laĩkrodis
laĩkrodǁis
daiktavardis / noun
1.
(stalinis, sieninis) clock;
(rankinis) (wrist)-wàtch;
timekèeper;
(žadintuvas) alárm-clòck;
Pavyzdžiai
sáulės l.
(saulės laikrodis) - súndìal
• súndìal
kontròlinis l.
(kontrolinis laikrodis) - time-clòck
• time-clòck
kišenìnis l.
(kišeninis laikrodis) - fob watch
• fob watch
kišenìnio ~žio grandinė̃lė
(kišeninio laikrodžio grandinelė) - fób-chàin, wátch-chàin
• fób-chàin
• wátch-chàin
nustatýti ~į
(nustatyti laikrodį) - set* a watch / clock
• set* a watch / clock
prisùkti ~į
(prisukti laikrodį) - wind* a watch / clock
• wind* a watch / clock
pažiūrė́ti į̃ ~į
(pažiūreti į laikrodį) - consúlt a watch, take* a look at the time
• consúlt a watch
• take* a look at the time
taisýti ~į
(taisyti laikrodį) - fix the clock / watch
• fix the clock / watch
~žio rodỹklės kryptìs
(laikrodžio rodyklės kryptis) - clóckwìse diréction
• clóckwìse diréction
l. skùba [vėlúoja]
(laikrodis skuba [vėluoja]) - the watch / clock is fast
• the watch / clock is fast [is slow]
tikslùs l.
(tikslus laikrodis) - a good time-kèeper
• a good time-kèeper
pagal̃ màno ~į šẽšios (vãlandos)
(pagal mano laikrodį šešios (valandos)) - it is six (o’clóck) by my watch
• it is six (o’clóck) by my watch
l. ródo lýgiai šešiàs
(laikrodis rodo lygiai šešias) - the clock says six sharp
• the clock says six sharp
[...sez...]
l. mùša penkiàs
(laikrodis muša penkias) - the clock is striking five
• the clock is striking five
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas