lietuviuzodynas.lt

laimei angliškai

láimei
įterptinis / parenthetical
1.
lúckily;
fórtunately
[-tʃnɪt-]
;
háppily;
by good fórtune;
as luck would have it
idiom.
;
Pavyzdžiai
mū́sų l.
(mūsų laimei) - fórtunately / lúckily (for us), to our good fórtune
• fórtunately / lúckily (for us)
• to our good fórtune
l., kàd tù...
(laimei, kad tu...) - it is a good job / thing that you...
• it is a good job / thing that you...
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas