lietuviuzodynas.lt

laimėti angliškai

laimė́ti
laimė́ǁti
veiksmažodis / verb
1.
win*;
gain;
Pavyzdžiai
lengvaĩ l.
(lengvai laimeti) - (rungtynes) win* éasily; win* hands down
• (rungtynes) win* éasily
[…'i:z-]
• win* hands down
šnek.
l. lotèrijoje
(laimeti loterijoje) - win*, ar draw* a prize, in a lóttery
• win*
ar draw* a prize
• in a lóttery
l. bỹlą
(laimeti bylą) - win* one’s / the case, gain a suit
• win* one’s / the case
[...-s]
• gain a suit
[...su:t]
l. laĩko
(laimeti laiko) - gain time
• gain time
l. pártiją
(laimeti partiją) - (šachmatų ir pan.) win* a game
• (šachmatų ir pan.) win* a game
l. prìzą
(laimeti prizą) - win* / gain / take*, ar cárry off, the prize
• win* / gain / take*
ar cárry off
• the prize
l. minimaliù skìrtumu
(laimeti minimaliu skirtumu) - scrape home
• scrape home
l. nedìdele pérsvara
(laimeti nedidele persvara) - edge out
• edge out
võs l.
(vos laimeti) - scrape through
• scrape through
2.
(pasiekti) win*;
earn
[ə:n]
;
Pavyzdžiai
l. kienõ pasitikė́jimą
(laimeti kieno pasitikejimą) - win* smb’s cónfidence
• win* smb’s cónfidence
l. pérgalę
(laimeti pergalę) - win* / gain the victory, cárry the day; (prieš) gain / win* a victory (over)
• win* / gain the victory
• cárry the day
• (prieš) gain / win* a victory (over)
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas