lietuviuzodynas.lt

laimingas angliškai

laimìngas
laimìngǁas
būdvardis / adjective
1.
háppy;
Pavyzdžiai
nepaprastaĩ l.
(nepaprastai laimingas) - as háppy as a clam
• as háppy as a clam
l. laĩkas
(laimingas laikas) - gólden hóurs
• gólden hóurs
[...ˈauəz]
pl
2.
(sėkmingas) fórtunate
[-tʃnɪt]
;
lúcky;
(apie atvykimą) safe;
Pavyzdžiai
l. atsitikìmas
(laimingas atsitikimas) - lúcky chance
• lúcky chance
~a dienà
(laiminga diena) - lúcky / rèd-létter day
• lúcky / rèd-létter day
l. periòdas
(laimingas periodas) - run of (good) luck
• run of (good) luck
~os keliõnės!
(laimingos kelionės!) - have a safe jóurney!, bon voyáge!; good riddance!
• have a safe jóurney!
[...ˈdʒə:-]
• bon voyáge!
pr.
[...-ɑ:ʒ]
• good riddance!
iron.
jõ ~a rankà
(jo laiminga ranka) - he brings luck; see section IV table 8 notes 1–3
• he brings luck
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas