lietuviuzodynas.lt

trumpai angliškai

trumpaĩ
prieveiksmis / adverb
1.
shórt(ly);
briefly
[-i:f-]
;
in brief
[...-i:f]
;
Pavyzdžiai
t. išdė́styti
(trumpai išdestyti) - state briefly
• state briefly
t. apsikir̃pti
(trumpai apsikirpti) - cut* one’s hair close
• cut* one’s hair close
[...-s]
t. nùkirptas
(trumpai nukirptas) - clóse-crópped
• clóse-crópped
[-s-]
nórs t.
(nors trumpai) - if ónly briefly
• if ónly briefly
Frazeologizmai
◊ t. tãriant / sãkant
(trumpai tariant / sakant) - in short, in one / a word, to put it in a nútshèll to put it briefly; to make a long stóry short, the long and the short of it is...
≅ in short
in one / a word
to put it in a nútshèll
idiom.
to put it briefly
to make a long stóry short
the long and the short of it is...
◊ t. drūtaĩ
(trumpai drūtai) - short and sweet; terse and clear
• ≅ short and sweet
• terse and clear
◊ t. pa(si)kalbė́ti
(trumpai pa(si)kalbeti) - have* a (brief) word (with)
• have* a (brief) word (with)
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas