lietuviuzodynas.lt

ugdyti angliškai

ugdýti
veiksmažodis / verb
1.
(auginti) bring* up;
rear;
raise;
Pavyzdžiai
u. vaikùs
(ugdyti vaikus) - raise, ar bring* up, children
• raise
ar bring* up
• children
2.
(auklėti) éducàte;
3.
(kadrus ir pan.) train
prk.
;
Pavyzdžiai
rūpestìngai u. kadrùs
(rūpestingai ugdyti kadrus) - train pèrsonnél with much care
• train pèrsonnél with much care
4.
(plėtoti) devélop
[-ˈve-]
;
(formuoti charakterį) form;
5.
(žadinti) stimulàte
prk.
;
(puoselėti) fóster;
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas