lietuviuzodynas.lt

ūgis angliškai

ū̃gis
ū̃gǁis
daiktavardis / noun
1.
height
[haɪt]
;
státure;
Pavyzdžiai
~io nòrma
(ūgio norma) - stándard of height
• stándard of height
jìs màno ~io
(jis mano ūgio) - he is my height
• he is my height
áukšto ~io
(aukšto ūgio) - tall, of large státure
• tall
• of large státure
žẽmo / mãžo ~io
(žemo / mažo ūgio) - short, of small státure
• short
• of small státure
vidutìnio ~io
(vidutinio ūgio) - of médium height
• of médium height
žmogaũs ~io
(žmogaus ūgio) - as high / tall as a man, of man’s height
• as high / tall as a man
• of man’s height
pagal̃ ~į
(pagal ūgį) - accórding to height
• accórding to height
visù ~iù
(visu ūgiu) - (at) full length
• (at) full length
išsitiẽsti visù ~iù
(išsitiesti visu ūgiu) - (pargriūti) fall* all one’s length; méasure one’s length
• (pargriūti) fall* all one’s length
• méasure one’s length
[ˈmeʒə...]
idiom.
2.
= ū̃glis
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas