lietuviuzodynas.lt

žmogus angliškai

žmogùs
žmogǁùs
daiktavardis / noun
1.
(
pl
žmónės) húman (béing);
man*;
pérson;
soul
[səul]
;
Pavyzdžiai
dárbo ž.
(darbo žmogus) - wórker, wórking man*
• wórker
• wórking man*
pàprastas / eilìnis ž.
(paprastas / eilinis žmogus) - órdinary / áverage man*; láyman*
• órdinary / áverage man*
• láyman*
pérsekiojamas ž.
(persekiojamas žmogus) - a márked man*
• a márked man*
nuostabių̃ gabùmų ž.
(nuostabių gabumų žmogus) - pródigy
• pródigy
neryžtìngas ž.
(neryžtingas žmogus) - wáverer
• wáverer
vìsko mãtęs ž.
(visko matęs žmogus) - a man* of the world
• a man* of the world
nesvarbùs ž.
(nesvarbus žmogus) - lightwèight
• lightwèight
kárštas ž.
(karštas žmogus) - spitfìre
• spitfìre
šáltas ž.
(šaltas žmogus) - cold fish
• cold fish
keĩstas ž.
(keistas žmogus) - odd bird / bod
• odd bird / bod
šnek.
ž. ìš gãtvės
(žmogus iš gatvės) - the man* / wóman* in the street
• the man* / wóman* in the street
[...ˈwu-...]
nepaprastų̃ gabùmų ž.
(nepaprastų gabumų žmogus) - man* of no cómmon abilities
• man* of no cómmon abilities
nepaténkintas ž.
(nepatenkintas žmogus) - málcontènt; sórehèad
• málcontènt
• sórehèad
[-hed]
amer. šnek.
nesąžinìngas ž.
(nesąžiningas žmogus) - man* of no scrúple, ar withóut scrúples
• man* of no scrúple
ar withóut scrúples
sunkùs ž.
(sunkus žmogus) - hard case, tough cústomer
• hard case
• tough cústomer
[tʌf...]
nė̃ vienas ž.
(ne vienas žmogus) - no man* alive
• no man* alive
niẽkam tìkęs ž.
(niekam tikęs žmogus) - wástrel
• wástrel
pedántiškas ir̃ pasẽnusių pažiūrų̃ ž.
(pedantiškas ir pasenusių pažiūrų žmogus) - old maid
• old maid
populiarùs didúomenės ž.
(populiarus diduomenės žmogus) - sócialìte
• sócialìte
protìngasis ž.
(protingasis žmogus) - hòmòsápiens
• hòmòsápiens
[həuməuˈsæpɪənz]
sil̃pnas ž.
(silpnas žmogus) - wéakling
• wéakling
sniẽgo ž.
(sniego žmogus) - snówmàn*, yéti
• snówmàn*
• yéti
~aũs padarýtas
(žmogaus padarytas) - màn-máde
• màn-máde
~aũ!
(žmogau!) - man!; (nepagarbiai kreipiantis) mátey!; búster!, bub!
• man!
• (nepagarbiai kreipiantis) mátey!
• búster!
• bub!
amer. sl.
Frazeologizmai
◊ ž. žmõgui vil̃kas
(žmogus žmogui vilkas) - it’s dog eats dog
• it’s dog eats dog
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas