lietuviuzodynas.lt

žmogžudystė angliškai

žmogžudỹstė
žmogžudỹstǁė
daiktavardis / noun
1.
múrder; hómicìde (ypač amer.)
= žmogžudýbė
Pavyzdžiai
įvýkdyti / padarýti ~ę
(įvykdyti / padaryti žmogžudystę) - commit (a) múrder
• commit (a) múrder
vienódo braĩžo ~ės
(vienodo braižo žmogžudystės) - sérial killings
• sérial killings
kal̃tas dė̃l ~ės
(kaltas del žmogžudystės) - blóod-guìlty
• blóod-guìlty
[ˈblʌd-]
panašù į̃ ~ę
(panašu į žmogžudystę) - it reeks of múrder
• it reeks of múrder
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas