lietuviuzodynas.lt

Dar angliškai

dar 1. still ; (neigiant) yet ; lapai d. žali the leeves are still green ; jis d. nesenas he is not old yet ; ar skaitei šią knygą? - D. ne have you read this book? - Not yet ; lietus vis d. lyja it is still raining ; važiuosime d. šiandien it is today that we start ; d. 1925 metais as far back as 1925 ; d. vakar only yesterday ; 2. (daugiau) some more ; duok man d. pinigų give me some more money ; d. kartą once again ; d. tiek as many again ; d. vienas (du ir pan.) one (two, etc.) more ; 3. (su aukštesniuoju laipsniu) still ; ji tapo d. gražesnė she has become still/even more beautiful ; d. daugiau still/even more ; (įvedant naują mintį) moreoverDar frazeologizmai, latviškai, lenkiškai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas