lietuviuzodynas.lt

tilpti angliškai

til̃pti
til̃pǁti
veiksmažodis / verb
1.
go* / fit in;
Pavyzdžiai
ąsõtyje tel̃pa dẽšimt lìtrų
- ten litres go in the jug; the jug holds ten litres
• ten litres go in the jug
[...ˈli:-...]
• the jug holds ten litres
spìntoje tel̃pa peñkiasdešimt knỹgų
- there is room for fifty books in the bóokcàse
• there is room for fifty books in the bóokcàse
[...-s]
2.
(apie žmones) find* room;
contáin;
admit;
Pavyzdžiai
teatrè tel̃pa 500 žmonių̃
- the théatre holds / admits 500 péople
• the théatre holds / admits 500 péople
[... ˈθɪə-... ˈpi:-]
visì čià netil̃ps
- there is not enóugh room here for éverybòdy
• there is not enóugh room here for éverybòdy
[...ɪˈnʌf...]
visì svečiaĩ ~o ùž stãlo
(visi svečiai tilpo už stalo) - there was room for all the guests aróund the táble
• there was room for all the guests aróund the táble
sãlėje nètelpa visì klùbo nariaĩ
- the hall cánnot contáin all the mémbers of the club
• the hall cánnot contáin all the mémbers of the club
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas