lietuviuzodynas.lt

tylomis angliškai

tylomìs
prieveiksmis / adverb
1.
(tyliai) nóiselessly;
silently;
Pavyzdžiai
t. sutìkti
(tylom(is) sutikti) - àcquiésce
• àcquiésce
t. ką̃ nuléisti
(tylom(is) ką nuleisti) - pass smth óver in silence
• pass smth óver in silence
[...ˈsaɪ-]
2.
(slapta) on the quiet;
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas