lietuviuzodynas.lt

tiltas angliškai

tìltas
tìltǁas
daiktavardis / noun
1.
bridge (ir prk.);
Pavyzdžiai
geležìnkelio t.
(geležinkelio tiltas) - ráilwày bridge
• ráilwày bridge
t. į̃ jū́rą
(tiltas į jūrą) - pier
• pier
várstomasis / pakeliamàsis t.
(varstomasis / pakeliamasis tiltas) - dráwbrìdge, báscùle bridge
• dráwbrìdge
• báscùle bridge
pontòninis t.
(pontoninis tiltas) - bridge of boats; pòntóon bridge
• bridge of boats
• pòntóon bridge
kabamàsis / kãbantis t.
(kabamasis / kabantis tiltas) - suspénsion bridge
• suspénsion bridge
praskiriamàsis t.
(praskiriamasis tiltas) - swing-brìdge
• swing-brìdge
nutiẽsti ~ą
(nutiesti tiltą) - build* / make* / throw* a bridge
• build* / make* / throw* a bridge
[bɪld...]
t. jùngia ùpės krantùs
(tiltas jungia upės krantus) - the bridge spans the river
• the bridge spans the river
eĩti per̃ ~ą
(eiti per tiltą) - cross a bridge
• cross a bridge
~ų statýba
(tiltų statyba) - bridge-bùilding
• bridge-bùilding
[-bɪl-]
2.
end
tech.
;
Pavyzdžiai
užpakalìnis t.
(užpakalinis tiltas) - rear end / áxle
• rear end / áxle
Frazeologizmai
◊ sudẽginti ~us
(sudeginti tiltus) - burn* one’s boats / bridges (behind one)
• ≅ burn* one’s boats / bridges (behind one)
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas