lietuviuzodynas.lt

žinoma angliškai

žìnoma
modalinis / modal
1.
cértainly;
of course
[...kɔ:s]
;
to be sure
[...ʃuə]
;
ábsolùtely;
Pavyzdžiai
jìs, ž., ateĩs
(jis, žinoma, ateis) - he is sure to come; he is to come, of course, he will come, to be sure
• he is sure to come
• he is to come
• of course
• he will come
• to be sure
ž., nè!
(žinoma, ne!) - cértainly not!, néver!, no indéed!
• cértainly not!
• néver!
• no indéed!
žìnoma
būdvardis, einantis vardine tarinio dalimi, nelinksniuojamas / adjective, predicative, indeclinable
1.
it is (well) known
[...nəun]
;
Pavyzdžiai
kaĩp ž.
(kaip žinoma) - as is well known
• as is well known
visiems ž.
(visiems žinoma) - the whole world knows; (it is) cómmon knówledge; provérbially
• the whole world knows
• (it is) cómmon knówledge
• provérbially
kiek mán ž.
(kiek man žinoma) - to the best of my knówledge, as / so far as I am awáre, for ánything I know*
• to the best of my knówledge
[...ˈnɔ-]
• as / so far as I am awáre
• for ánything I know*
kiek mán ž. – nè
(kiek man žinoma – ne) - not that I know of, not to my knówledge
• not that I know of
• not to my knówledge
mán tãpo ž.
(man tapo žinoma) - it came to my knówledge
• it came to my knówledge
žìnoma
būdvardis, moteriškoji giminė / adjective, feminine
1.
see žìnomas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas