lietuviuzodynas.lt

žinomas angliškai

žìnomas
žìnomǁas
būdvardis / adjective
1.
known
[nəun]
;
Pavyzdžiai
ž. kaĩp...
(žinomas kaip...) - known as...
• known as...
mažaĩ ž.
(mažai žinomas) - a little known, ùnknówn, obscúre
• a little known
• ùnknówn
• obscúre
2.
(garsus) wèll-knówn
[-ˈnəun]
;
fámous;
( blogosios pusės) nòtórious;
Pavyzdžiai
visiems ž.
(visiems žinomas) - wèll-knówn all óver
• wèll-knówn all óver
ž. melãgis
(žinomas melagis) - nòtórious liar
• nòtórious liar
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas