lietuviuzodynas.lt

Lietuvių anglų žodynas

Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas

Apie Lietuvių Anglų žodyną

Anglų kalba yra labai plačiai paplitusi pasaulyje, todėl išskiriama keletas jos geografinių variantų. Nors apskritai šis žodynas yra orientuotas į britiškąjį anglų kalbos variantą, t. y. į anglų kalbą, vartojamą D. Britanijoje, geografinei žodžių vartosenos diferenciacijai skiriama daug dėmesio. Anglų kalbos leksikos branduolį sudaro žodžiai, vartojami visuose variantuose – žodyne jie neturi geografinės pažymos. Britiškojo varianto žodžiai žymimi brit. (= British), JAV ir Kanadoje vartojami žodžiai - amer. (= American), Indijoje ir Pakistane - ind. (= Indian), Australijoje ir N. Zelandijoje - austral. (= Australian), P. Afrikoje – nuoroda P. Afrikoje.

Žodyno vardynas aprėpia didelę neutraliosios anglų kalbos leksikos dalį, daug šnekamosios kalbos žodžių, posakių, nemažai terminų, būdingiausių tam tikrai mokslo ir technikos šakai. Į vardyną įtrauktos ir dažniausiai vartojamos anglų kalbos santrumpos. Tik geografiniai pavadinimai yra apibūdinami vis kitaip.

Žinoma, joks dvikalbis žodynas negali aprėpti visų kalbos žodžių; ypač tai pabrėžtina kalbant apie išvestinius ir sudurtinius žodžius. Todėl, be žodžių, į žodyno vardyną įtrauktą ir aprašyta žodžių darybos priemonių – priešdėlių, priesagų bei sudurtinių žodžių dėmenų (pvz, -eyed, -logy, thermo- ir kt.). Joms skirti straipsniai padės išversti į žodyną nepatekusius išvestinius ir sudurtinius žodžius. Išvestiniai žodžiai su produktyviomis priesagomis žodyne pateikiami, jei jie labai dažnai vartojami, turi naujų reikšmių arba vartojimo ypatumų. Taupant vietą, kai kurių išvestinių daiktavardžių su priesagomis -ness, -(a)tion, -ing ir kt. rašomas tik pirmasis ar du pirmieji atitikmenys, o po to nurodomas pamatinis žodis, pvz.:
carefulness [kɛəfəlnɪs] n atsargumas ir pan., žr careful

Taigi, čia nepateikiami atitikmenys atidumas, kruopštumas, rūpestingumas, nes žodyno vartotojai iš būdvardžio careful atitikmenų nesunkiai gali patys susidaryti reikiamus daiktavardžius.

Sudėtiniai terminai, sudaryti iš dviejų atskirai rašomų dėmenų, pateikiami pagal vieną iš tų dėmenų. Kaip antraštiniai žodžiai išskiriami tik tie svetimos kilmės (dažniausiai lotynų ir prancūzų kalbų) žodžių junginiai, kurių savarankiškų dėmenų vardyne nėra, pvz., ipso facto, lingua franca, par exellence

Vienam žodyno straipsniui priklauso vieno arba kelių kalbos dalių identiškos rašybos semantiškai susiję žodžiai. Kiekviena kalbos dalis pradedama aprašyti nauja eilute. Kad vartotojams būtų patogiau, kalbos dalies pažymos, jei jų yra daugiau kaip dvi, pateikiamos iš karto po antraštinio žodžio, pvz.: back (n, a, v, adv, part)...

Tai reiškia, kad antraštinis žodis gali būti daiktavardis (n), būdvardis (a), veiksmažodis (v) prieveiksmis (adv). Dideliuose straipsniuose taip pat pateikiamos ir dviejų kalbos dalių pažymos.

Tipiška žodyno straipsnio struktūra yra tokia: po antraštinio žodžio laužtiniuose skliausteliuose rašoma fonetinė transkripcija, tada kalbos dalies pažyma (anglų kalba), stilistinės ir kt. pažymos, lietuviški atitikmenys ir iliustraciniai pavyzdžiai. Kartais seka gali būti ir kitokia. Pvz., kai kitoks antraštinio žodžio tarimas priklauso nuo kalbos dalies, transkripcija rašoma po kalbos dalies pažymos; kai žodžio semantinė ar stilistinė charakteristika tinka ne vienai kalbos daliai, atitinkama pažyma rašoma prieš pirmosios kalbos dalies pažymą.

Čia pažyma šnek. (= šnekamoji kalba) apibūdina tiek daiktavardį, tiek veiksmažodį. Daugiareikšmių žodžių reikšmės skiriamos pusjuodžiais arabiškais skaitmenimis. Jos dėstomos taip. Pirmoji paprastai yra pagrindinė, dažniausiai vartojama reikšmė; toliau eina semantiškai siauresnės, konkretesnės ir perkeltinės reikšmės. Po neutraliųjų reikšmių eina reikšmės vartojamos ribotai (stiliaus, mokslo šakos, geografiniu ar kitu požiūriu). Šios reikšmės žymimos atitinkamomis pažymomis, pvz., šnek. (= šnekamoji kalba), sl. (= slengas), niek. (= niekinimai), kar. (= karybos terminas), bot. (= botanika), škot. (vartojama Škotijoje). Be to, dėstant reikšmes, atsižvelgiama į jų svarbą, aktualumą dabartinėje anglų kalboje, į jų tarpusavio prasminius, loginius ryšius ir į lietuviškų atitikmenų semantiką. Pavyzdžiui, jei viena reikšmė (dažniausiai perkeltinė) tiesiogiai išplaukia iš kitos reikšmės, ji pateikia tuoj po pirmosios nepaisant vartosenos dažnumo.

Daugiareikšmio antraštinio žodžio ir jo lietuviško atitikmens reikšmių (trijų ir daugiau) sutapimas nurodomas pažyma įv. reikšm. (= įvairiomis reikšmėmis). Homonimai pažymėti truputį aukščiau išspausdintais arabiškais skaitmenimis po antraštinio žodžio. Vienodai tariamų homonimų fonetinė transkripcija rašoma tik prie pirmojo.

Iliustraciniai pavyzdžiai dedami, kai norima patikslinti ir sukonkretinti antraštinio žodžio semantinę apimtį, jo vertimus, pašalinti lietuviškų atitikmenų dviprasmiškumą ir pan. Antraštinis žodis iliustraciniuose pavyzdžiuose dažnai verčiamas kitaip – ne pateiktais atitikmenimis, nes kai kurie žodžio reikšmės atspalviai aiškėja tik iš konteksto. Jei antraštinio žodžio reikšmė posakyje lieka ta pati arba mažai pakitusi, prie reikšmių pateikiami ir pastovūs žodžių junginiai.

Priežodžiai, patarlės, frazeologizmai, kurių negalima susieti nė su viena iš antraštinio žodžio reikšmių, dedami po visų reikšmių už ženklo A. Jie paprastai pateikiami daiktavardžio straipsnyje (arba prie pirmojo daiktavardžio, jei į frazeologizmo sudėtį įeina jų keletas). Tačiau, jei pvz., daiktavardis posakyje išlaiko savo tiesioginę reikšmę, frazeologizmas dedamas kito junginio dėmens straipsnyje.